>

فرآیند تولید انرژی در بدن چگونه است؟

در یک تحلیل ساده می توانیم بگوییم وقتی انرژی در حجم بسیار زیادی وارد بدن می شود، به افزایش قند خون در مدت کوتاهی منجر شده و در نتیجه سیستم هوشمند کنترل قند خون فعال می شود و انسولین بیشتری ترشح می گردد.
بیشتر

در چه مواقعی از این انرژی زا استفاده کنیم؟

در یک تحلیل ساده می توانیم بگوییم وقتی انرژی در حجم بسیار زیادی وارد بدن می شود، به افزایش قند خون در مدت کوتاهی منجر شده و در نتیجه سیستم هوشمند کنترل قند خون فعال می شود و انسولین بیشتری ترشح می گردد. بیشتر

تاتثیر نوشابه ی انرژی زا

۱-تحریک متابولیسم.
۲-بهبود وضعیت احساسی(نشاط آوری)
۳-افزایش تمرکز و سرعت واکنش.
۴-بهبود و افزایش عملکرد.
۵-افزایش انرژی و رفع خستگی.
۶-تقویت حافظه. 
بیشتر